Ekonomi

Çemaş’ta bedelli sermaye artırımı

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş’nin bedelli sermaye artırımına ait izahnamesi Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) tarafından onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”02.02.2020 tarihli özel durum açıklamamızda idare heyetimizin 02.02.2020 tarih, 2020/022 nolu kararı ile 474.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 474.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %100 oranında artırılarak 948.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar verildiği, 10.02.2020 tarihli özel durum açıklamamızda kelam konusu sermaye artırımıma ait izahname taslağının onaylanması için SPK’ya müracaatın yapıldığı açıklanmıştır. En son 25.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararının 7. hususunda kabul edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ait idare heyeti raporunda yer verilen harcama kalemlerinden 42.675.200 TL fiyatındaki gayrimenkul yap-sat projesi ve 114.021.200 TL fiyatındaki gayrimenkul yatırım projeleri harcama kalemlerinin inşaat ve gayrimenkul bölümlerinde yaşanan daralmalar dikkate alınarak iptal edilmesine, bu kapsamda şirketimiz idare heyetinin 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararının 1. unsurunun temel kontratımızın 6. hususunun idare heyetimize verdiği yetkiye dayanarak, 474.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 317.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %66,88 oranında artırılarak 791.000.000 TL’ye yükseltilmesine olarak, 2. unsurunun artırılan 317.000.000 TL’lik sermayeyi temsil eden 1 TL nominal kıymetli 317.000.000 adet borsada süreç görecek nitelikteki hissenin hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni hisse alma haklarında rastgele bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni hisse alma haklarının 1 Türk Lirası nominal pahalı her bir hisse için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına olarak, 6. unsurunun şirketin çıkarılmış sermayesinin 791.000.000 TL’ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Şurası ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm süreçlerin yapılmasına olarak değiştirilmesine ve 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararın 7. hususunda kabul edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ait idare şurası raporunun revize edilerek kabul edilmesine, 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararın başka hususlarının geçerliliğini muhafazasına karar verildiği açıklanmıştır. İdare konseyimizin 25.02.2021 tarihli kararına nazaran 474.000.000 TL yerine 317.000.000 TL artırma formunda revize edilen sermaye artırımına ait izahname, Sermaye Piyasası Şurası’nın 25.02.2021 tarihli toplantısında onaylanmıştır. SPK’nın izahname ve ihraç evrakı bildiriminin izahnamede yer alacak finansal tablolar başlıklı 11. unsurunun 1. fıkrasının ç bendi uyarınca da 31.12.2020 tarihi prestijiyle hazırlanan finansal tablolar izahnameye ek olarak verilmektedir.”

Hibya Haber Ajansı

,

İlgili Makaleler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu