Ekonomi

Doğan Şirketler Grubu’ndan pay dağıtımı

Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş, hisse dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan şöyle:

”SPK’nın II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi kararları dahilinde, kamu nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum asılları SPK’nın bahse ait kararları uyarınca belirlenen, bağımsız kontrolden geçmiş, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap devrine ilişkin konsolide finansal tablolara nazaran ertelenmiş vergi geliri, periyot vergi masrafı ve ana iştirak dışı denetim gücü olmayan hisseler birlikte dikkate alındığında 1.390.240.000 Türk Lirası fiyatında net periyot karı oluştuğu, bu fiyattan TTK’nın 519. hususunun 1. fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57 Türk Lirası meblağında genel yasal yedek akçe, 34.247.798,44 Türk Lirası meblağında iştirak payı satış karı, 84.000.000 Türk Lirası fiyatında teşebbüs sermayesi fonu ve 8.961.409,72 Türk Lirası fiyatında geri alınan hisseler kapsamında ayrılan yedek akçe düşüldükten ve 2020 yılında yapılan 14.953.779,28 Türk Lirası meblağında bağışlar ek edildikten sonra 1.237.519.863,55 Türk Lirası fiyatında net dağıtılabilir periyot karı hesaplandığı, vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tek tertip hesap planına (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) nazaran tutulan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap devrine ilişkin yasal muhasebe kayıtlarına nazaran ise 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap periyodunda 927.541.949,77 Türk Lirası meblağında net devir karı oluştuğu, bu fiyattan TTK’nın 519. unsurunun 1. fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57 Türk Lirası fiyatında genel yasal yedek akçe, 34.247.798,44 Türk Lirası fiyatında iştirak payı satış karı, 84.000.000 Türk Lirası fiyatında teşebbüs sermayesi fonu ve 8.961.409,72 Türk Lirası meblağında geri alınan hisseler kapsamında ayrılan yedek akçe düşüldükten sonra 759.868.034,04 Türk Lirası fiyatında net dağıtılabilir periyot karı oluştuğu görülerek kar dağıtımında 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap periyoduna ilişkin yasal muhasebe kayıtlarının temel alınması, bu çerçevede, TTK’nın 519. hususunun 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca 4.915.308,56 Türk Lirası meblağında ek genel yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kar hissesi dağıtımına başlandığı tarihte küsurat konusunda geçerli olan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) kurallarına da uymak suretiyle çıkarılmış sermayenin brüt %6,87826’sı, net %5,84652’si oranında olmak üzere toplam 180.000.000 Türk Lirası (brüt), 153.000.000 Türk Lirası (net) meblağında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar hissesi dağıtımına en geç 30 Nisan 2021 tarihinde başlanması, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS’ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına nazaran üstte bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.042.566.084,27 Türk Lirası fiyatındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların geçmiş yıllar karları yahut ziyanları hesabına alınması, yasal muhasebe kayıtlarına nazaran üstte bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 579.868.034,04 Türk Lirası fiyatındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların harika yedekler hesabına alınması konularının birlikte genel şuranın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.”
 

Hibya Haber Ajansı

,

İlgili Makaleler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu