Ekonomi

Çemaş Döküm’de rüçhan hakkı kullanım tarihleri belirlendi

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş’de, bedelli sermaye artırımına ait rüçhan hakkı kullanım tarihleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

”Yönetim heyetimizin 02.12.2020 tarihli kararı uyarınca sermaye artırımına ait Sermaye Piyasası Konseyi’ne 10.12.2020 tarihinde sermaye artırım izahnamesinin onaylanmasına ait müracaatımız 25.02.2021 tarihinde 474.000.000 TL artırım yerine 317.000.000 TL artırım formunda revize edilmiş ve SPK tarafından 25.02.2021 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Kelam konusu onaya ait bildirim SPK’nın 26.02.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-2541 sayılı yazısı ile şirketimize bildiri edilmiştir. Sermaye artırımına ait SPK tarafından onaylanan izahname, mevzuat gereği 31.12.2020 tarihi prestijiyle hazırlanan finansal tablolar bulunması gerektiği için kelam konusu finansal tablolar bugün seans kapandıktan sonra açıklanacak ve ardından SPK tarafından onaylanan izahname KAP’ta duyurulacaktır. Bedelli sermaye artırımında rüçhan haklarının kullanımına ait açıklama şöyle: Şirketin mevcut hisse sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak hisseleri, sahip oldukları hisseleri oranında ve nominal bedel üzerinden 02.03.2021 ile 16.03.2021 tarihleri ortasında 15 gün müddetle alma hakkı bulunmaktadır. Yeni hisse alma haklarının kullanımında bir hissenin nominal pahası 1 Türk Lirası olup, 1 adet hisse 1 Türk Lirası’ndan satışa arz edilecektir. Yeni hisse alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni hisse alma bedellerini yatıracaklardır. Hisse bedelleri QNB Finansbank A.Ş., Kadıköy Rıhtım Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan 97771697 (IBAN: TR14 0011 1000 0000 0097 7716 97) nolu özel hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır. İhraç edilecek hisseler kaydileştirme asılları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, hisselerin fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi hisseler hak kullanım mühleti boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni hisse alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni hisse alma hakkı müddeti içinde satabilirler. Yeni hisse alma haklarının kullanılmasından sonra kalan hisseler borsada satış formülü kullanarak 2 iş günü müddetle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla BİAŞ birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak hisselerin tamamının satışının 2 iş gününden evvel tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.”

Hibya Haber Ajansı

, İktisat > Genel, Hibya Haber Ajansı,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu