Ekonomi

12 maddelik ‘mini ekonomi torbası’ TBMM’ye sunuldu

Canan SAKARYA

ANKARA- AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM’ye verilen 12 maddelik kanun teklifi ile finansmanı yurt dışından sağlanan Yap İşlet Devret (YİD) projelerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilave teminat verilmesi ile TCDD’nin finansman açığının Hazine tarafından üstlenilmesi öngörülüyor.

Yürütme ve yürürlük maddesi dahil toplam 12 maddeden oluşan teklifin 2’nci maddesi ile YİD projelerine ilişkin düzenleme yapılıyor.

İhalesi 15 Mart 2020’den sonra yapılmış fakat sözleşmesi henüz imzalanmamış, finansmanı yurt dışından sağlanan Yap İşlet Devret projeleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına Bakanlık da taraf olabilecek. Bakanlık bu kapsamda söz konusu anlaşmalara yabancı kreditörler tarafından sağlanacak finansmana ilave teminat verebilecek.

Maddenin gerekçesinde, COVID-19 sebebiyle ihalesi yapılan fakat henüz sözleşmesi imzalanmamış Yap-İşlet-Devret projelerinin finansman temininde güçlükler yaşandığına vurgu yapıldı. Ayrıca, içinde bulunulan mücbir sebep dolayısıyla yabancı kreditörlerin bu konuda tereddüt içinde olduğuna dikkat çekildi.

Bakanlığın vereceği teminat, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan sınırlamalara tabi olmayacak. 4749 sayılı kanun 5’inci maddesi, mali yıl içinde net borç kullanımını, bütçe başlangıç ödeneği ile tahmin edilen gelir arasındaki fark miktarıyla sınırlıyor.

TCDD finansman açığının Hazine tarafından üstlenilme süresi 2023 sonuna uzatıldı

Teklifin 7’nci maddesi ile TCDD’nin finansman açığının Hazine tarafından üstlenilmesine ilişkin düzenlemenin geçerlilik süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı. Aynı madde ile Cumhurbaşkanına bu süreyi 10 yıl daha uzatma yetkisi verildi.

8’inci madde ile TCDD Taşımacılık A.Ş’nin finansman açığının sermayesine mahsuben TCDD tarafından desteklenme süresi 2023 sonuna kadar uzatılırken, Cumhurbaşkanına bu süreyi 10 yıl daha uzatma yetkisi verildi.

Aynı maddede ayrıca, özel demiryolu işletmecilerinin, yolcu taşımacılığı için talepte bulunmaması sebebiyle, TCDD’nin kamu hizmeti yükümlülüğü süresi de 2023 sonuna uzatıldı ve Cumhurbaşkanına bu süreyi de 10 yıla kadar uzatma yetkisi verildi.

Teklifin 6’ncı maddesi ile nakil sırasında yakalan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son veriliyor. Bunun yerine söz konusu hayvanlar, sahibinin bilgisi dahilinde karantinaya alınacaklar.

Teklifte, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi de yer alıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu