Ekonomi

İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 51,7 oldu

Faaliyet şartlarında gözlenen genel düzgünleşme, Covid-19 salgınının süregelen tesirleri altında yeni siparişlerde yaşanan yavaşlamaya karşın gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri ise üst üste ikinci ay artış kaydetti.

 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI şubat datalarına nazaran takip edilen 10 kesimden dördü üretimini arttırırken, en güçlü büyüme ana metaller kesiminde gerçekleşti. On bölümün tamamında tedarikçilerin teslimat müddetleri arttı. Yeni siparişler sadece metalik olmayan mineral eserler ile ana metal sanayi kesimlerinde artarken, toplam yeni siparişlerle kıyaslandığında daha fazla kesimin yeni ihracat siparişlerinde büyüme kaydedildi. On dalın sekizinde istihdam artışı sağlandı.

 

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en süratli ve sağlam referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Şubat 2021 periyodu sonuçları açıklandı. Eşik paha olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm sayıların bölümde güzelleşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına nazaran, manşet PMI şubatta üst üste dokuzuncu ay eşik kıymet 50,0’nin üzerinde gerçekleşerek faaliyet şartlarındaki güzelleşmenin sürdüğü tarafında sinyal verdi. Ocak’ta 54,4 olarak ölçülen PMI, şubatta 51,7’ye gerileyerek dalın performansında ölçülü bir güzelleşmeye işaret etti. Faaliyet şartlarında gözlenen genel düzgünleşme, Covid-19 salgınının süregelen tesirleri altında yeni siparişlerde yaşanan yavaşlamaya karşın gerçekleşti. Bu ortada, yeni ihracat siparişleri ise üst üste ikinci ay artış kaydetti. Yeni siparişlerdeki yavaşlama ve hammadde arzındaki meselelere karşın, talep tarafında gözlenen kimi güzelleşme işaretleri, imalatçıların üretimi artırmasında rol oynadı.

Üretim üst üste ikinci ay artış gösterdi, lakin bu artış ölçülü seviyede kaydedildi. Üretimde devam eden büyüme ile birlikte firmaların birikmiş işlerinde geçtiğimiz eylül ayından beri en süratli düşüş yaşandı. Üretim ihtiyaçlarındaki artış ve yeni üretim çizgilerinin planlanması, firmaların şubatta da istihdam seviyelerini artırmalarına yol açtı. Böylelikle, mevcut istihdam artış trendi dokuzuncu aya ulaştı. Son aylarda Türk lirasında gerçekleşen paha karı, enflasyonist baskıların hafiflemesini sağladı. Girdi maliyetleri artmaya devam etti fakat bu artış Temmuz 2020’den beri en düşük oranda gerçekleşti. Girdi fiyatlarında artış bildiren firmalar, bu durumu hammadde maliyetlerindeki yükselişe bağladı. Bilhassa iplik fiyatlarındaki artıştan sıklıkla bahsedildi. Sonuncu eser fiyatları enflasyonu ise azalmayı sürdürerek son 10 ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. Anket iştirakçileri, tedarik zincirlerindeki meselelerin devam ettiğini bildirdi. Hammadde teminindeki zorluklar ve nakliye konteynırlarına erişimde yaşanan kahırlar, tedarikçilerin teslimat sürelerindeki keskin artışın devam etmesinde rol oynadı. Bu durum, satın alma faaliyetlerindeki hafif yavaşlama ile birleşerek girdi stoklarının daha da azalmasına yol açtı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket bilgileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit İktisat Yöneticisi Andrew Harker, şunları söyledi: “Şubatta yeni alınan siparişlerin yavaşladığına ait işaretlere karşın manşet Türkiye PMI olumlu bölgedeki seyrini korudu. Bu durum, firmaların yeni siparişlerdeki büyümenin duraksamasından etkilenmeyerek üretim ve istihdamı artırmaya devam etmesinden kaynaklandı. Enflasyon cephesinde de olumlu gelişmeler dikkat çekti. Tedarik problemlerinin global çapta hammadde fiyatlarında yol açtığı yükselişe rağmen, Türk lirasındaki paha karı bu baskıları hafifletmeye yardımcı oldu ve satış fiyatlarında geçen yılın nisan ayından beri en düşük oranlı artışın gerçekleşmesini sağladı.”

 

En güçlü büyüme ana metaller bölümünde oldu

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI şubat bilgilerine nazaran son aylarda tedarik zincirlerinde yaşanan önemli aksamalar birçok dalın üretim ve sipariş akışlarını olumsuz etkilerken, Covid-19 salgını operasyonları sekteye uğratmaya devam etti. Takip edilen 10 kesimden dördünün üretimini arttırdığı şubat ayında en güçlü büyüme ana metaller bölümünde gerçekleşti. Buna karşılık kimyasal, plastik ve kauçuk ile besin eserleri bölümlerinde üretim yine sürat keserken elektrikli ve elektronik eserler, giysi ve deri eserleri ve ağaç eserleri dallarında ise yavaşlamanın devam ettiği görüldü.

Şubatta 10 dalın tamamında tedarikçilerin teslimat mühletleri artarken çoğunluğunda kıymetli gecikmeler yaşandı. En önemli aksamalar kimyasal, plastik ve kauçuk, makine ve metal eserleri ile elektrikli ve elektronik eserler kesimlerinde gerçekleşti. Yeni siparişler sadece metalik olmayan mineral eserler ile ana metal sanayi kesimlerinde arttı. Toplam yeni siparişlerle kıyaslandığında daha fazla kesimin yeni ihracat siparişlerinde büyüme kaydedildi.

On kesimin sekizinde istihdam artışı sağlandı. Yalnızca giysi ve deri eserleri ile elektrikli ve elektronik eserler dallarında aksi tarafta bir eğilim gözlendi. İstihdam artışının en süratli gerçekleştiği bölüm ağaç ve kağıt eserleri oldu. Türk lirasındaki pahalanma trendi, kesimlerin çoğunluğunda maliyet enflasyonunun düşüş göstermesini sağladı. Bilhassa makine ve metal eserleri ile ana metal sanayi dallarının maliyet enflasyonunda güçlü yavaşlamalar kaydedildi ve her iki dalda de girdi maliyetleri bir yılı aşkın devrin en düşük oranlarında arttı. Girdi maliyetlerindeki artışın hızlandığı tek kesim dokumacılık eserleri oldu ve iplik fiyatlarında yaşandığı bildirilen artışlar bu dalın girdi fiyatları enflasyonunu son 29 ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Bunun yansıması olarak, kesin eser fiyatlarında en süratli artışın gerçekleştiği bölüm de dokuma eserleri oldu.

Hibya Haber Ajansı

, İktisat > Genel, Hibya Haber Ajansı,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu