Ekonomi

Alkim Alkali’de kar payı dağıtımı

Alkim Alkali Kimya A.Ş’de kar hissesi dağıtımı yapılacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara nazaran ana iştirake ilişkin 199.189.141 TL net periyot karı olduğu, vergi kanunları kapsamında tutulan kayıtlara nazaran oluşturulan mali tablolarda 128.437.515,70 TL net devir karı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 519. 1. fıkrası uyarınca ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel yasal yedek akçe ayrılması zaruridir, buna nazaran 6.421.875,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, birinci kar hissesi matrahı olan, TMS/TFRS’na nazaran hazırlanan ana iştirake ilişkin net dağıtılabilir devir karına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir periyot karı 194.062.265,22 TL üzerinden Sermaye Piyasası Konseyi’nin kar hissesi bildirisine (II-19.1) uygun olarak kar hissesi dağıtım siyasetimiz çerçevesinde 38.812.453,04 TL’nin birinci kar hissesi olarak nakit dağıtılmasına, idare şurasına TMS/TFRS’ye nazaran hazırlanan net dağıtılabilir devir karından (brüt) 1.220.156,40 TL nakit kar hissesi verilmesine, ikinci kar hissesi olarak net dağıtılabilir devir karından 39.277.556,50 TL nakit dağıtılmasına, TTK’nın 519. hususuna nazaran 7.181.016,59 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına, kalan kısmın harikulâde yedek akçe olarak ayrılmasına, toplamda hissedarlara nakit kar hissesi olarak brüt 78.090.009,55 TL, net 66.376.508,11 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal kıymette pay senedine % 52,06 nispetinde ve 0,5206 TL brüt, % 44,2510 nispetinde ve 0,442510 TL net nakit temettü ödenmesine, bu konuların genel konseyin onayına sunulmasına ve kar dağıtımına 14 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlanılmasına karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

, İktisat > Genel, Hibya Haber Ajansı,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu