Ekonomi

Türk Prysmian Kablo’da kar payı dağıtımı

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş’de kar hissesi dağıtımı yapılacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle:

”SPK’nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi (II-14.1) kararları dahilinde hazırlanan, sunum asılları SPK’nın mevzuya ait kararları uyarınca belirlenen bağımsız kontrolden geçmiş 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap devrine ilişkin finansal tablolara nazaran 42.418.644 TL net periyot karı oluştuğu, bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2020- 31.12.2020 hesap devri dikkate alındığında 55.734.746 TL meblağında net devir karı oluştuğu (kısaca yasal net devir karı olarak anılacaktır), SPK’nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan kar hissesi rehberinde, yasal net periyot karının dağıtılabilir toplam kar hissesi fiyatının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Münasebetiyle 01.01.2020 – 31.12.2020 mali periyodu dağıtılabilir kar hissesi için üst hudut 42.418.644 TL’dir. Net dağıtılabilir devir karına geçmiş yıllar ziyanlarının ve genel yasal yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve kelama mevzu mali yıl içerisinde yapılan bağış meblağlarının toplamının eklenmesi suretiyle ulaşılacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede net dağıtılabilir periyot karının dağıtılabilir kar hissesi olan 42.418.644 TL’den 2.786.737 TL olan genel yasal yedek akçenin düşülmesi ve bu meblağa yıl içinde yapılan 238.806 TL fiyatındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen ziyan da bulunmadığı dikkate alınarak 39.870.713 TL olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda çıkarılmış sermayenin %3,68’ine tekabül eden 7.974.143 TL’nin 24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal pahalı beher pay için brüt 0,036792362 TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra net olarak 0,031273508 TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının fevkalâde yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına, bu konularda hisse sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2020 yılı mali devrine ait yapılacak olağan genel şuranın onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

, İktisat > Genel, Hibya Haber Ajansı,

İlgili Makaleler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu