Ekonomi

Ostim’de sermaye artırımı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş, sermaye artırımına ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar söz edildi:

”Şirketimizin 76.231.000 TL olan sermayesinin 133.404.250 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 57.173.250 TL nominal kıymetli hisselerin halka arzına ait hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Heyeti’nin 25.02.2021 tarih ve 11/295 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Hisse sahiplerimizin yeni hisse alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki hisselerin %75 oranında yeni hisse alma hakkı bulunmaktadır. Yeni hisse alma hakları 1 TL nominal kıymetli 1 lot hisse için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni hisse alma hakları izahnamede belirtilen temellere uygun olarak 01.03.2021 ile 15.03.2021 tarihleri ortasında 15 gün müddetle kullandırılacaktır. Hisse bedelleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN nolu özel hesaba yatırılacaktır. Yeni hisse alma haklarının kullanılmasından sonra kalan A kümesi hisseler ise 2 iş günü mühletle B Kümesi hisselerle tıpkı günlerde şirket merkezinde satışa sunulacaktır. Yeni hisse alma haklarının kullanımından sonra kalan A Kümesi hisseler, SPK (II-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Bildirisi’nin 17. unsurunun 2. fıkrası çerçevesinde şirket merkezinde talep toplama formülü ile 2 iş günü mühletle satışa sunulacaktır. A kümesi hisse talebinde bulunacak yatırımcılar, talep ettikleri hisse bedellerini Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdindeki TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN nolu özel hesaba yatıracaklar ve talep formları ile birlikte şirkete ibraz edeceklerdir. A kümesi hisseler için hisse fiyatı yeni hisse alma haklarının kullanımından sonra kalan B Kümesi hisselerin borsada satış (talep toplanmaksızın) usulü ile satışının bitimini takiben saat 13.30’da belirlenecek ve talep eden yatırımcılara bildirilecektir. Buna nazaran A Kümesi hisselerin satış fiyatı, 2 gün müddetle satışı yapılan B Kümesi hisselerin yüklü ortalama fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. A Kümesi hisse talep edenler fiyatlarını bu fiyata nazaran üstte belirtilen halka arz hesabına yatıracak ve dekontu şirkete iletecektir.”

Hibya Haber Ajansı

, İktisat > Genel, Hibya Haber Ajansı,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu