Gündem

TİHV’den Emniyet’in “Ses ve Görüntü Kaydı Alınması” genelgesine tepki

TİHV: “Genelge, Anayasa’da güvence altına alınan barışçıl toplantı ve gösteri yapma özgürlüğüne yönelik kolluk güçlerinin keyfi ve yasa/hukuk dışı müdahaleleri sırasında başta işkence ve kötü muamele olmak üzere, işlenen suçların üstünün örtülmesine ve görünmez kılınmasına yol açacaktır”

Türkiye İnsan Hakları Vakfından (TİHV) yapılan açıklamada, basında, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlere “Ses ve Görüntü Kaydı Alınması” başlıklı bir genelge göndererek, “görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının alınmasının, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği’ gerekçesiyle engellenmesi” talimatı verdiği şeklinde haberler yer aldığı hatırlatılarak, “genelge derhal geri çekilmelidir” denildi.

Basında çıkan haberlere karşın, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sitelerine bakıldığında genelgeye ulaşılamadığı bildirilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“İlk bakışta temel hak ve özgürlüklerden olan ‘kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliği’ni korumayı amaçladığı izlenimi veren genelgenin bütünü incelendiğinde asli amacın Anayasa’da güvence altına alınan barışçıl toplantı ve gösteri yapma özgürlüğüne yönelik kolluk güçlerinin keyfi ve yasa/hukuk dışı müdahalelerini meşrulaştırmak ve cezasız bırakmak olduğu görülmektedir. Kamu adına güç ve yetki kullanan kişilerin görevlerini icra ederken gerçekleştirdikleri fiiller, bilhassa da kamusal denetim zorunluluğu nedeniyle kamuya açıktır ve özel hayat kapsamına alınamaz.
“Gerekli hukuki girişimleri başlattık”
Sonuç olarak özel hayatın gizliliği ilkesinin arkasına sığınarak genelge yayınlanmak kolluk güçlerinin kanuna aykırı davranışlarını gizlemek hatta teşvik etmek anlamına gelmektedir. Aynı zamanda yurttaşların ve medyanın ihlallere görünürlük kazandırma ve demokratik denetim hak ve sorumluluklarını da ortadan kaldıracaktır.

Tüm bu sıraladığımız nedenlerden dolayı temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmayan, Anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşme ve belgelere tümüyle aykırı bu genelge derhal geri çekilmelidir. Ayrıca genelgenin geri çekilmesi (ulusal ve uluslararası adalet ilkelerine aykırılığı) yönünde gerekli hukuki girişimleri başlattığımız bilgisini kamuoyu ile paylaşırız.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu