Gündem

CHP’den salgın için 26 maddelik sosyal destek teklifi

ANKARA – CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, “Yeni Korona Virüs Salgınıyla Mücadele Kapsamında Sosyal Destek” başlığıyla 26 maddelik bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Salgın yönetiminin yanlış olduğu, ekonomik buhran ve salgının toplumun omuzuna bindirdiği yüklerin hafifletilmesi gerektiği belirtilen teklifle, sağlık çalışanlarına birer maaş pirim verilmesi, Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması, esnaf ve çiftçilerin borçlarının bir yıl ertelenmesi gibi bir dizi destek sağlanması öngörüldü.

‘TÜRKİYE’NİN KİŞİ BAŞINA VERDİĞİ DESTEK ABD’NİN VERDİĞİ DESTEĞİN YÜZDE 1’İNİ BULMADI’

Salgınla geçen bir yıllık dönemde iktidarın salgına karşı gerekli önlemleri yeterince ve zamanında almadığı, alınan önlemlerin de uygulanmadığı belirtilen teklifin gerekçe kısmında, “IMF’nin verilerine göre Türkiye, kişi başına verdiği 161 dolarlık destekle 166 ülke içerisinde 84’üncü sırada yer alıyor. Yapılan yardımın milli gelire oranı açısından ise Türkiye, yüzde 1,9’la 179 ülke arasında 137’nci sırada kalıyor. Türkiye’nin kişi başına verdiği destek ABD’nin verdiği desteğin yüzde 1’ini bile bulmadı. Verilen destek miktarlarını ülkelerin Korona virüsle mücadelede geldiği noktayla karşılaştırırsak, halkını ve dolayısıyla ülke ekonomisini destekleyen ülkelerin, salgını geriletmekte ve ölümleri azaltmakta çok daha başarılı oldukları gözlenmektedir” denildi.

’40 BİN SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLMELİ’

TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinin, salgınının çalışma yaşamına ve istihdama olan etkilerini azaltmak ve hâlihazırda yüksek borçluluk ve finansmana erişim sorunu yaşayan işletme ve yurttaşların yüklerini ve kayıplarını asgariye indirmeyi amaçladığını belirten CHP’nin talep ettiği düzenlemeler şu şekilde:

????KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile atanmak üzere ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 40,000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ihdas edilecek,
????Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan çalışanlara salgınla mücadele süresince aylıklarına ek olarak, 15 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bir aylık tutarında prim verilecek,
????Covid-19 hastalığı, sağlık çalışanları açısından kamu görevlileri için vazife malullüğü kapsamına alınacak, özel sektör çalışanları için meslek hastalığı olarak tanımlanacak,
????Hastanelerin ve sağlık personelinin ihtiyacı olan tıbbi ve koruyucu malzeme, bütçe kısıtı olmaksızın hastane yönetimlerince sağlanacak,

‘BORÇLAR ERTELENSİN, ELEKTRİK, SU KESİLMESİN’

????‘Toplumcu belediyecilik’ anlayışı doğrultusunda, belediyelerin sosyal destek kapasitesinin arttırılabilmesi için borçlanma sınırı geçici olarak kaldırılacak, belediyelerden 31/12/2021 tarihine kadar hiçbir vergi ve sigorta prim borcu kesintisi yapılmayacak,
????Turizmde Konaklama Vergisi kaldırılacak, sektörün borçları bir yıl süreyle faizsiz ertelenecek,
????İşyeri kapanan esnafın kiraları yedek ödenekten karşılanacak, bu işyerlerinde çalışanların bankalara borcu, ilk 6 ayı faizsiz şekilde 24 aya varan taksitlerle yapılandırılacak,
????Faaliyeti durdurulan işletmelerde kısa çalışma ödeneği alamayan işçilere, işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak üzere işsizlik sigortası fonundan asgari ücret düzeyinde gelir desteği yapılacak,
????Esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’ne bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan kullandıkları kredilerinin vadesi 1 Ocak – Aralık 2021’e dolacak olanlar iki yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecek,
????Sicil Affı çıkarılacak, çek, senet, kredi kartı ve diğer borç yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinde kaydı bulunanların, 1 yıl içinde borcunu ödemesi ya da yapılandırması halinde sicilindeki olumsuz kaydı dikkate alınmayacak,
????Esnaf ve sanatkarların, bu yıl Mayıs, Haziran ve Temmuz 2021 aylarında verecekleri beyannamelere ilişkin vergi ödemeleri 1 yıl süreyle ertelenecek,
????Çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları bir yıl faizsiz ertelenecek,
????31/03/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan elektrik, su, doğalgaz borçları yapılandırmaya tabi tutulacak, her türlü cezadan vazgeçilecek, abonelerin borcu 6 ay boyunca faizsiz ertelenecek,
????(I), (I/A) ve (II) Sayılı Tarifelerde yer alan taşıtlar bakımından motorlu taşıtlar vergisinin henüz ödeme zamanı gelmemiş 2021 yılı ikinci taksitinin tahsilinden vazgeçilecek,
????Korona virüsü salgını nedeniyle KÖİ modeline göre yaptırılan şehir hastaneleri için 2021 yılında yapılması gereken ödemeler TL’ye çevrilerek, bir yıl ertelenecek.” (DUVAR)

, ,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu