Gündem

İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede, “Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye” vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın 2 Mart 2021’de kamuoyuna açıklandığını hatırlatıldı.

“Eylem Planı’nda detaylı bir mevzuat taramasıyla, hak ve özgürlükler alanını genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir şekilde sunulmasına ilişkin standartların yükseltilmesi hedeflendiği” belirtilen genelgede ”Uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey bir farkındalık ve daha güçlü bir insan hakları koruma sisteminin oluşturulması öngörüldüğü” ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, uygulama süresi iki yıl olarak öngörüle eylem planının öngörülen her bir faaliyet için ‘kısa’ (1-3 ay), ‘orta’ (6 ay-1 yıl) ve ‘uzun’ (2 yıl) süreler belirlendiği kaydedildi. Bu sürelerin azami nitelikte olduğu belirtildi.
İzleme ve değerlendirme kurulu
Genelgede, şunlara yer verildi:

”Eylem planında her bir faaliyetin öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi, ilgili faaliyetten sorumlu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesine verilmiştir. Sorumlu bakanlık veya kurum ya da kuruluşlar, ilgili faaliyetler kapsamında iş birliği yapacakları bakanlık, kurum ve kuruluşları belirleyecektir. İş birliği yapılacak kurumların belirlenmesinde oluşabilecek muhtemel tereddütler Cumhurbaşkanlığınca giderilecektir.

Eylem planının etkin bir şekilde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi amacıyla bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek üzere ‘İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.”

İlgili Makaleler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili yer alacak. Kurul altı ayda bir toplanacak.
Yıllık rapor hazırlanacak
Genelgeye göre, kurulun sekretarya hizmetlerini Adalet Bakanlığı yürütecek. Eylem planında öngörülen faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar, uygulamaya ilişkin raporlarını dört aylık dönemlerde Adalet Bakanlığına gönderilecek. Adalet Bakanlığı, eylem planı ‘yıllık uygulama raporu’ hazırlayacak ve bu raporu izleme ve değerlendirme kurulunun onayına sunacak. Rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’na da iletilecek. Bu kurumlar rapora ilişkin değerlendirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı ile TBMM Başkanlığına sunacak. Yıllık uygulama raporu, Cumhurbaşkanlığınca kamuoyuna açıklanacak.

İnsan hakları eylem planı uygulama takvimi, Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu