Ekonomi

Mal varlığının dondurulmasına ilişkin esaslar belirlendi

ANKARA (DÜNYA)

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun, uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, kararı uyarınca yasaklanan işlem, faaliyet ve kişilere ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler MASAK tarafından hızlıca Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, belirlenen yasak işlem ve faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ile değerlendirmelerini, MASAK Başkanı’nın başkanlığında kurulan Denetim ve İşbirliği Komisyonu’na iletecek.

Komisyon, yasak işlem ve faaliyetin gerçekleştirildiği konusunda makul sebeplerin varlığını tespit etmesi halinde, kişiler ve adına hareket ettikleri organizasyonların Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasını Cumhurbaşkanına önerebilecekler. Bunların BM listesine eklenmesi de önerilebilecek.
Yasaklama ve malvarlığının dondurulması kararları ile bu kararların kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğuracak ve gereği için MASAK’a iletilecek.

Dondurulmasına karar verilen malvarlığının mülkiyeti, ilgili gerçek veya tüzel kişide kalmak üzere, MASAK izniyle yönetilecek. Bu kişiler, MASAK’ın izin vereceği işlemler dışında, malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik işlemlerde bulunamayacaklar.

MASAK, mal varlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari geçimini sağlamak veya ticari işletmelerin de faaliyetlerine devam edebilmek için bazı bankacılık ve ticari işlemlerine izin verebilecek.

Kaynak: Dünya Gazetesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu