Ekonomi

Borç yapılandırmada ilk taksite dikkat!

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası üzere borçlarını tekrar yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için birinci taksit meblağlarını 1 Mart’a kadar ödemesi gerekiyor.

Kimi Alacakların Yine Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için müracaat müddeti 1 Şubat’ta sona ermişti.

Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan mühlet 1 Mart Pazartesi günü (O gün dahil) dolacak.

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların kelam konusu güne kadar peşin ödenmesi halinde, mükelleflere taksitli ödemeye nazaran avantaj da sağlanacak. Buna nazaran, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan meblağdan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. Ayrıyeten, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara rastgele bir katsayı da uygulanmayacak.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, müracaat sırasında 6, 9, 12 yahut 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmiş olması gerekiyordu. Bu kapsamda birinci taksit 1 Mart’a kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık devirler halinde ödenecek.

Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlar, belirlenen katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecek. Katsayılar, 6 taksitte, 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 olarak uygulanacak.

Müracaat sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması da mümkün olacak. Bu durumda ödenecek fiyat, ilgili katsayıya nazaran düzeltilecek.

Birinci iki taksit müddeti içinde yapılan ödemeye de indirim

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ait birinci taksitin müddetinde ve tam ödenmiş olması kaidesiyle, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme mühleti içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek. Buna nazaran, bu meblağlara katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE meblağı üzerinden hesaplanan meblağa yüzde 50 indirim, idari para cezalarının aslına yüzde 12,5 indirim yapılacak.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, birinci ikisinin müddetinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin müddetinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi halinde kanun kararlarından yararlanma hakkı kaybedilecek. Müddetinde ödenmeyen yahut eksik ödenen taksit fiyatı, en geç son taksiti (peşin ödemede birinci taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen mühlet için gecikme artırımı oranında hesaplanacak geç ödeme artırımıyla ödenmezse yapılandırma bozulacak.

Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine nazaran, Gelir Yönetimi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden mutabakatlı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıyeten borçlar, banka hesabından havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ilişkin kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla yahut PTT şubelerinden ödenebilecek.

Kaynak: Dünya Gazetesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu