Sağlık

Antijen testleri yolda

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ve Dünya Gazetesi işbirliği ile düzenlenen ‘Sektörler Konuşuyor’ panel dizisinin “Sağlık Sektörü” buluşmasında daldaki gelişmeler masaya yatırıldı.

Siemens Healthineers Genel Müdür Yardımcısı Gürdal Şahin, Avrupa’da çok yaygın kullanılan ve çok süratli sonuç veren antijen testlerini, kaliteden ödün vermeden, bilimsel çalışmaları tamamlanmış olarak yüzde 97.5 hassaslık oranıyla, Türkiye’de pazara sunacaklarını söyledi. ‘Sektörler Konuşuyor’ sıhhat bölümü buluşmasında bölümdeki gelişmelerin yanı sıra problemler da masaya yatırıldı. Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda kesimin önde gelen temsilcileri, COVID-19 sürecinden ve bu süreçte geliştirilen çalışmalardan bahsetti. Öne çıkan değerlendirmeler şöyle:

SİEMENS HEALTHİNEERS GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÜRDAL ŞAHİN:
Antijen testleri
Avrupa’da çok yaygın ve süratli sonuç veriyor

“Siemens Healthineers’da bizim sunduğumuz eserler iki kümeye ayrılıyor. Bunlar insan bedeninde MR, ultrason, bilgisayarlı tomografi üzere bir araçla görüntülemeye yönelik eserler. Bir de laboratuvara yönelik eserler, yani hastadan aldığımız kanı laboratuvar ortamında çalıştığımız eserler. Mart ayında birinci olayın görülmesiyle nisan ve mayıs aylarında laboratuvar tarafında bir talep daralması yaşadık. Bu süreçte ağır bakım hizmetleri, teşhis ve tedavide kullanılan dayanak test istemlerinde bir artış meydana geldi. Bununla birlikte biz de altyapımızı hazırladık. Ekonomik manada daralmanın da yan tesiriyle birlikte sıhhat bölümünde geri ödemeler gecikti, dolar ve Euro’nun beklenmedik artışı da bunun üzerinde yan tesirlere sebep oldu. Sonrasında biraz daha olağana dönmeye başladık. Tanıya yönelik kullanılan test sonuçlarının ne kadar kritik ve kaliteli olma gereksinimi tekrar ön plana çıktı. PCR testi koronavirüs teşhisinde standart olarak konumlandırılıyor. Kaliteli ve yanlışsız sonuç veren dayanak eserlere talep arttı. PCR testi, şiddetli ve zahmetli bir süreç. PCR eserlerimiz de var, artık de antijen testlerimiz geliyor. Antijen testleri, burnun birinci kısmında daha kolay bir sürüntüyle alınan örnekle yapılan bir test. Bunu hasta da yapabilir, toplu alanlara girişte de kullanılabilir.15 dakika içinde sonuç veren antijen testleri yakında Türkiye’deki yerini alacak. Avrupa’da çok yaygın, çok süratli sonuç veriyor. Bilhassa Ortadoğu’dan gelen antijen testleri Türkiye’ye biraz fazla süratli girdi ve bu hususta negatif bir algı oluşturdu. Bizim geliştirdiğimiz eser yüzde 97.5 üzere bir hassaslık oranıyla geliyor. Kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz.”

LİV HOSPİTAL KÜME KOORDİNATÖRÜ MERİ İSTİROTİ:
Pandemi devrinde kök hücre merkezi olduk

“Birkaç yıldır insanların hastaneye gelmeden de teşhis alabilecekleri hastalıklar için online muayene sistemleri gelişiyor. Özel sıhhat sigortalarının ve SGK’nın bu tip online teşhis hizmetlerini kapsamına almaması nedeniyle bu sistem çabucak oluşmadı. ‘Hayat Konuta Sığar’ hareketiyle görüntü klinik ismini verdiğimiz bir yazılımı kendi hastane yazılımlarımıza ekledik. SGK’nın reçeteyi online sistem üzerinden resmileştirmesiyle ilgili mevzuatı da çıkmak üzere. Online görüşmeyi ödeme sistemlerine dahil ederlerse taleplerin artacağını düşünüyoruz. Bu ortada 2020 yılı doktorlar için de öğretici bir yıldı. Bizim için hem öğrenip uyguladığımız, yönetmeliklerin gün içinde değişerek geldiği, ahenk çalışmaları yaptığımız, enfeksiyon komitesiyle gece yarısına kadar tekraren toplandığımız, bulaş tesirinin olmaması için inanılmaz tedbirler aldığımız yaratıcı bir yıldı. Ayrıyeten, COVID-19 sürecinde Türkiye’nin değerli bir kök hücre merkezi olduk. COVID-19 hastalarına kök hücrenin hasar gören akciğer hücrelerinin durumlarını sağlıklı hale çevirmek üzere bir rolü olduğu ortaya çıktı. Sadi Konuk hastanesinde bu çalışmayı yaptık. Kök hücrelerimiz Bakanlıktan onaylarını aldı ve bu devirde büsbütün COVID-19 hastalarına hücre üreterek, onları hayatta tutmaya odaklandık.

LİNDE GAZ İDARE KONSEYİ LİDERİ VE GENEL MÜDÜRÜ MERT KUMBARACI:
Koronavirüs sürecinde oksijene talep 5 kat arttı

Pandemi sürecinde hastalar için değerli olan oksijen tedarikini sağladıklarını kaydeden Linde Gaz İdare Konseyi Lideri ve Genel Müdürü Mert Kumbaracı, “Tüm hastalarımıza nefes olabilmek mottosuyla hareket ettik. Pandemi ilan edilmeden evvel tüm tedbirlerimizi aldık. Bu işte birinci ikinci dalgalarda oksijene talep 5 katına kadar çıktı” dedi. Çok önemli bir tedarik zinciri idaresi yaptıklarının altını çizen Kumbaracı, “Tüm takımlarımız de bu süreçte sahalardaydı. Bilhassa İstanbul’daki sahra hastaneleri başta olmak üzere tüm hastanelere gaz tedariği yaptık. Vakit zaman öngöremediğimiz şeyler de oldu. Hastanelerde bir anda gaz bitti, 2 saat sonra oksijen lazım diyenler oldu. Sabahın 3’ünde 5’inde gereksinimler oldu. Vatandaşlarımıza bir nefes olabildiysek ne keyifli bize” biçiminde konuştu. Altyapılarının ve sıhhat bölümünün güçlü olmasının kıymetli bir şey olduğunu ve bu süreçte yatırımlara devam ettiklerini aktaran Kumbaracı, “Ana oksijen üretimimiz, hava ayrıştırma üretimimiz de Gebze, Balıkesir ve İskenderun’da. Medikal oksijen alanlarımız ise yalnızca Gebze ve Balıkesir’de var” açıklamasında bulundu.

DRAGER GENEL MÜDÜRÜ ZAFER KAŞIKARA:
Eserlerimizi adil bir halde dağıtmaya çalıştık

“Drager teneffüs alanında uzman bir firma ve pandemi birinci çıktığında en çok bizim firmamıza yönelik talep artışı oldu. Bu bizim de çok istediğimiz bir talep değildi. Bu süreçte süratli hareket etmek zorunda kaldık. Avrupa’da teneffüs aygıtlarında Türkiye’den daha zorlayıcı durumlar yaşandı. Bu bizim firmamızın kapasitesini çok zorladı. Birtakım firmalar Çin’e kaydı fakat bizim firmamız Almanya’da kalmayı tercih etti.

5 yıl evvel kapasitelerini artıracak bir yatırım yaptık ve pandemi birinci çıktığında bütün kapasitemizi anesteziden ventilatöre kaydırdık. Etik ve vicdanı davranmak için pandeminin birinci kabul edildiği günden itibaren bir panel kurduk. Bu panel mevcut kapasitemizin hangi ülkeye ne kadar dağıtım yapacağını belirledi. Adil bir biçimde dağıtım yapmaya çalıştık. Türkiye’ye de mümkün olabildiği kadar dağıtım sağladık. Türkiye, Almanya haricinde Avrupa’nın birçok ülkesine nazaran mevcut altyapıda çok güçlü bir ülke. Şu an ikinci dalgaların oluştuğu devirden itibaren bizde de istikrar oluştu. Türkiye şu an istenilen oranda aygıt getirebiliyor. Şu sıralar ise, hasta başı monitörü yahut teneffüs aygıtındaki bilgileri hastanın yanına gitmeden merkezi bir istasyonda denetim edebilmenin yollarını arıyoruz. Bu da sıhhat kesiminin 4.0’ı denebilir. Burada maksat hastayı tedavi eden ve tüm aygıtların birbiriyle görüşmesi ve birbirini okuması, merkezi bir istasyonda bunların depolanması. Şu an çıkardığımız tüm eserler bu teknolojilere uyumlu formda üretiliyor.

AHK GENEL SEKRETERİ VE İDARE ŞURASI ÜYESİ DR. THİLO PAHL:
Türkiye’de sıhhat kesimi son bir yılda çok düzgün bir iş çıkardı

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Genel Sekreteri ve İdare Heyeti Üyesi Dr. Thilo Pahl, “COVID-19 vefat oranlarını başka ülkelerle karşılaştırdığınızda, Türkiye’nin çok âlâ bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Son bir yılda, sıhhat sisteminde yaşanan gelişmelerin tesirini gördük” dedi. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türkiye’de ve Almanya’da iş yapmak isteyen şirketlerin birinci başvurduğu kurum olarak hizmet vermekten gurur duyduklarını söyleyen Pahl şöyle devam etti: “Çalışma gruplarımızın üyeleri bölüme ait farklı mevzuları masaya yatırıyorlar. Bu çalışmalar sonucu hazırlanan raporları AHK çatısı altında Bakanlıklara sunuyor, birçok vakit da bu raporları siyasetçilerle tartışabilme talihi buluyoruz. Sıhhat Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile geçtiğimiz yıl birçok mevzuyu ele aldık. Herkesin yararına olacak tahliller bulmaya odaklandık.” Türkiye’nin sıhhat kesimine ait kimi datalarına dikkat çeken Pahl, “İlaç kesiminin satışları 2019 yılında yaklaşık 41 milyar TL oldu. Medikal ekipman pazarının büyüklüğü ise 11 milyar TL’nin üzerindeydi. Son yıllarda ilaç ve medikal ekipman ihracatı daima artmakta. AB ile Almanya, Türk şirketleri için çok kıymetli ihracat pazarları. 2019’da Türkiye’nin sıhhat harcamaları 200 milyar TL’nin üzerindeydi. Sıhhat bölümü iktisat açısından çok kıymetli bir kesim. COVID-19 pandemisini düşününce, gelecekte ehemmiyeti giderek artacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Dr. Pahl panelle ilgili olarak “AHK Türkiye olarak üyelerimize dallarında yaşadıkları meseleleri kamuya açık halde tartışabilme imkanı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Devlet ödemelerinde gecikme yaşıyoruz”

İştirakçilerin gündeme getirdiği başlıklardan biri de devlet tarafındaki ödemelerle ilgili yaşanan gecikmeler oldu. Drager Genel Müdürü Zafer Kaşıkara, “Geçen sene feragatname ismi altında bir yapılanma ortaya çıktı. Mevcut borçlarımızın yüzde 25’inden feragat edersek 3 taksitle ödenmesiyle ilgili bir taleple gelindi. Biz de birçok firma üzere buna ayak uydurduk. Şu an ikinci taksitler ödenmek üzere. Hükümetimize birlik olarak başvurduk, yanlışsız olan isteğimiz planlamaların alım etabında yapılması. Bunlar planlı yapılırsa biz de yatırımlara takviye oluruz” dedi. Siemens Healthineers Genel Müdür Yardımcısı Gürdal Şahin, “Bizler yabancı yatırımcı olarak bütün yatırımlarımızı Euro üzerinden yapıyoruz. Bizim sabit masraflarımız de daha kısa vadelerde dönüyor lakin biz pandemi devrinde vicdanı tarafı ön plana aldık. Lakin bu durum sürdürülebilir değil. Hizmetin devamlılığını sağlamak için nakit akışını sağlamamız gerekiyor” sözünü kullandı. Liv Hospital Küme Koordinatörü Meri İstiroti ise, “Biz 13 mart gecesi feragati baştan yaptık. Bakanımız topluma tüm tedavi ve teşhisleriniz fiyatsız dedikçe biz süreci yönetmekte çok zorlandık. Bizim için çok güç bir süreç oldu” dedi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu