Finans

İthal altına ‘ayar raporu’ zorunluluğu

Türkiye’ye ithal edilen altının niteliğinin belirlenmesi için standart dışı işlenmemiş değerli maden ithalinde gümrük yönetimlerine “ayar raporu” ibraz edilmesi zarurî hale getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Değerini Muhafaza Hakkında 32 Sayılı Karara Ait Bildiri (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirisi’ne nazaran, ithal edilen altının niteliğinin belirlenmesinin değer arz ettiği göz önünde bulundurularak standart dışı işlenmemiş değerli maden ithalinde gümrük yönetimlerine “ayar raporu” ibraz edilmesi mecburî kılındı.

Kelam konusu ithalat süreçlerinde şeffaflığın ve güvenilirliğin artırılması gayesiyle kelam konusu “ayar raporları”nın sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenebileceği karar altına alındı.

Ayrıyeten, bildiride tüm standart işlenmemiş değerli maden ithalat süreçleri için Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan Rafineriler Listesi’nde yer alan rafinerilerce üretilmiş olma ve üretildiği rafinerinin mührünü yahut ismini ya da amblemini taşıması zaruriliği getirildi.

Öte yandan, işlenmemiş değerli madenlerin sadece “peşin”, “mal mukabili” ve “bedelsiz” ödeme biçimleri ile ithal edilmesinin mümkün olduğu düzenlenerek “bedelsiz” ödeme biçimiyle gerçekleştirilebilecek işlenmemiş değerli maden ithalatı bildiride belirtilen metot ve hallerle sonlandırıldı. Bunlara ek olarak standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi uygulamasına son verildi.

Tüm müracaatlarda yeni kararlar uygulanacak

Standart işlenmemiş değerli madenlerden sonra Dahilde Sürece Rejimi Kararı kapsamında yapılanlar hariç olmak üzere standart dışı işlenmemiş değerli madenlerin de Merkez Bankası ile birlikte tek ithal mercisi haline gelen “Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları”nın faaliyetlerinin düzenlendiği, Değerli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Temelleri ile Değerli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Değerli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Bildiri’de (Tebliğ No: 2006/1) de bir dizi değişikliğe gidildi.

Yönetmelik ve kelam konusu bildirimde, değerli madenler aracı kuruluşları ve BİST’te değerli madenleri süreç gören rafinerilerin, kuruluş ve faaliyet koşullarında, kurucu ortakların taşıması gereken koşullar ve sermaye şartlarında değişiklikler ile kurumsal idare ve iç sistemlere ait kararlar ve kuruluşların BİST tarafından yayımlanacak düzenlemelere ahenginin bağımsız kontrolü öngörüldü. Böylelikle kuruluşların milletlerarası standartlarla uyumlu, şeffaf ve hesap verebilir olmaları amaçlanıyor.

Ayrıyeten, değerli maden aracı kuruluşlarının ithalat süreçlerine ait ayrıntılı düzenlemelere yer verildi ve halihazırda faaliyette bulunan değerli madenler aracı kuruluşları ile rafinerilerin durumlarını 1 Temmuz’a kadar yeni kararlara uygun hale getirmek zorunda olduğu, Bakanlığa yapılan tüm müracaatlarda yeni kararların uygulanacağı karar altına alındı.

Bakanlığa yetki

Türk Parası Değerini Müdafaa Hakkında 32 sayılı Karar’a ait Bildiri’de de (İhracat Bedelleri Hakkında) (2018-32/48) yapılan değişiklik ile Hazine ve Maliye Bakanlığına değerli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş değerli madenler ithalinde ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ait yol ve temelleri düzenleme yetkisi verildi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu