Eğitim

ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte kıymetlendirme tablosu

(2020 ALES/2) tamamlandı. İmtihana giren adayların puanları 5 yıl boyunca geçerli olacak. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü ALES’te, alanlara nazaran testlerdeki hakikat ve yanlış sayılarıyla ortaya çıkan netlerle birlikte sayısal, eşit yük ve sözel alanlarda adayın puan ve muvaffakiyet sırası hesaplanacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu imtihanın yanıt kağıtları ‘nde (ÖSYM) optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında pahalandırılacak.

Adayların her testteki sorulara verdikleri hakikat ve yanlış karşılıklar farklı başka toplanacak, gerçek karşılık sayısından yanlış yanıt sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Her test için imtihanı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması başka farklı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylelikle her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal yüklü, sözel yüklü ve eşit yüklü olmak üzere 3 yüklü puan (AP) hesaplanacak.

Yüklü puanların hesaplanmasında testlerin tartıları aşağıdaki üzere olacaktır:

İmtihandan sonra yahut yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan pahasının tekrar saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Yüklü puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

ALES: Akademik İşçi ve Lisansüstü Eğitimi Giriş İmtihanı

AP: Adayın yüklü puanı

X: Yüklü puanların ortalaması

S: Yüklü puanların standart sapması

B: Yüklü puanların en büyüğü

Kaynak: Karar

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu