Ekonomi

Vergi kaçakçısı ile vergi mağdurları karışmasın!

Hüseyin GÖKÇE

İnsan Hakları Eylem Planı’nda öngörülen düzenlemeler, 2023 yılına kadar hayata geçirilecek. TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, İnsan Hakları Eylem Planı’nın mali konularla ilgili kısımlarını DÜNYA’ya değerlendirdi. Kamu idarelerine yapılan başvurularda cevap verme süresinin 60 günden 30 güne indirilmesinin, özellikle VUK’ta yer alan süreçleri de hızlandırmasının beklendiğini belirten Kartaloğlu, planın, “Vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının sağlanması” başlığını yorumladı.

Nasıl yararlanılacağı netleşmeli

Zincirleme suç kavramının Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesinde, aynı suçun birden fazla işlenmesi halinde tek ceza verilmesi şeklinde tanımlandığını kaydeden Emre Kartaloğlu, “Bu şekilde gerçekleşecek bir düzenlemenin, aynı tespit sonrasında aynı vergi suç raporu esas alınarak haklarında iddianame düzenlenen ve yargılama sonucunda mahkûmiyet kararı alan kişilerle, farklı dönemlerde haklarında kaçakçılık suçuna ilişkin mahkûmiyet kararlarının TCK 43 anlamında zincirleme suç hükümlerinden ne şekilde yararlanacağı yapılacak değişiklikte mutlaka öngörülmelidir” dedi. Yapılacak düzenlemenin, vergi kaçakçılığı suçunu meslek haline getirenlerle gerçek mağdurları ayıracak şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Kartaloğlu, “Ceza hukukunun temel ilkelerinden biri lehe olan kanunun geriye yürümesidir. Bu nedenle vergi suçlarında zincirleme suça ilişkin düzenleme gerçekleştirildiğinde, şu an yargılanmakta olan veya yargılanarak mahkûmiyet almış kişileri lehe olacak şekilde etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

Etkin pişmanlık hükümleri

Emre Kartaloğlu, uygulamada oldukça mağdur yaratan kaçakçılık suçlarına ilişkin zincirleme suç hükümlerinden faydalanılmasının insan hakları anlamında sisteme katkı sunacağının düşünüldüğünü bildirdi. Planın vergi suçlarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabileceğine ilişkin kısmın ise merak uyandırdığını dile getiren Kartaloğlu, bu konunun VUK 371’nci maddesinde zaten düzenlendiğini vurguladı. Kartaloğlu, eylem planındaki amaç kapsamında etkin pişmanlığın vergi kaçakçılığı suçunda uygulanmasının kaçakçılık suçlarıyla etkin mücadeleye zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesinin önemine işaret etti. Kartaloğlu, ihtisas mahkemeleri ve bilirkişilik sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: Dünya Gazetesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu