Sürdürülebilir Dünya

Sınırda karbon vergisinin maliyeti yıllık 1,8 milyar €

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ( TEPAV), İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Türkiye’nin yeşil dönüşüme uyumda geç kalmaması gerektiğini belirterek, bu kapsamda yapılması gerekenleri içeren bir duyuru yayınladılar. Bu kapsamda öncelikle Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması gerektiği belirtilirken, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin de gerçekçi şekilde güncellenmesinin önemine işaret edildi. Ayrıca Türkiye’nin; sanayi, enerji, tarım ve ticaret politikalarını, yeşil dönüşüm perspektifinde gözden geçirmesi gerektiği vurgulandı.

Ortak açıklamada şu tespitlere yer verildi: AB, bir yandan Birlik içinde emisyonları düşürmeyi hedeflerken, diğer yandan ithal edilen ürünleri ‘sınırda karbon düzenlemesi’ mekanizmasıyla vergilendirilmesini amaçlıyor.

AB karbon nötr ekonomiye geçiş koşullarını oluşturmak için 2030’a kadar yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin payını yüzde 50’ye çıkarmayı, gübre kullanımını da yüzde 20-50 arasında azaltmayı öngörüyor. Türkiye’nin ihracatının yüzde 60’ından fazlası, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın öngördüğü sınırda karbon düzenlemesi benzeri uygulamalar kapsamı altında değerlendirilecek. Bu kapsamda Türkiye’nin karşılaşacağı yıllık maliyet 1,8 milyar Euro olarak hesaplanıyor. Sürdürülebilirliği ön plana alan eko-endüstriyel park uygulamaları yaygınlaşırken, karbon nötr hedefiyle uyumlu organize sanayi bölgeleri gündeme geliyor.

20’si küresel varlık yöneticisi, 123’ü ise banka ve sigorta/reasürans şirketi olmak üzere toplam 143 büyük finans kurumu kömürden tamamen çıkmak ya da yatırımlarını sınırlandırmak taahhüdünde bulundu.

AB, 2030 yılına kadar yeşil mutabakat hedeflerine ulaşılmasını sağlamak, yeşil teknolojileri geliştirmek ve adil dönüşümü kolaylaştırmak için 1 trilyon Euro bütçe ayırdı.

Türkiye’nin bu kaynaktan daha fazla yararlanmak için, üniversite, iş dünyası ve kamuoyunu içine alan ortaklıklar oluşturulmalı.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hedefi, Yeşil Mutabakat süreci kapsamında yeniden ele almak gerekecek. Türkiye’nin AB iç pazarında daha avantajlı konuma sahip olması için Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda ilerlemesi ve karbonsuz ekonomiye geçiş hedeflerini güncellemesi büyük önem taşıyor. Türkiye’nin bu yeni iklim rejiminin dışında kalarak rekabet gücünü yitirmemesinin yanı sıra olası kayıplarını azaltması ve orta-uzun vadede rekabet gücünü artırabilmesi için bir an önce harekete geçmesinin zorunluluk olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

Kaynaktan daha fazla yararlanılmalı

AB 2030 yılına kadar Yeşil Mutabakat hedeflerine ulaşılmasına yönelik olarak yeşil teknolojileri geliştirmek ve adil dönüşümü kolaylaştırmak için 1 trilyon Euro bütçe ayırdı. Türkiye’nin bu kaynaktan daha fazla yararlanmak için, üniversite, iş dünyası ve kamuoyunu içine alan ortaklıklar oluşturması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu